21 december 2020

Gernandt & Danielsson biträder MTG i samband med företrädesemission om cirka 2 500 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson biträder Modern Times Group MTG AB (publ) vid nyemission av B-aktier om cirka 2 500 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som upptogs för att finansiera förvärvet av Hutch Games Ltd. och återbetala den säljarrevers som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames GmbH.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma i MTG som kommer att hållas den 21 januari 2021, och har redan mottagit starkt stöd från större aktieägare i MTG.

Gernandt & Danielssons team har består av Partner Fredrik Palm, Senior Associates Oscar Anderson och Daniel Sveen samt Associates Arijan Kan och Simon Göransson.

Skriv ut