20 november 2015

G&D biträder Nordstjernan vid dess förvärv av PMC Group – en av Nordens ledande leverantörer av hydrauliklösningar

Nordstjernan förvärvar 100 procent av aktierna i PMC från ett bankkonsortium lett av Nordea Bank AB (publ). Bankkonsortiet tog den 23 september 2015 över ägandet av PMC från riskkapitalbolaget Segulah, som ägt bolaget sedan 2005.

PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin. Bolaget tillhandahåller ett brett spektrum av produkter till industrin såsom skräddarsydda hydrauliska system och komponenter, hydrauliska cylindrar samt specialprodukter inom utvalda nischer (snäckväxlar, pneumatik och tågdörrar). PMC har cirka 1 000 anställda och omsatte under 2014 cirka 1,8 Mdr SEK.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet 2015.

G&D:s team består huvudsakligen av Partners Dick Lundqvist och Björn Svensson, Senior Associates Pär Johansson, Jens Holmberg, Erik Sandgren, Henrik Appelqvist och Gabriel Zsiga samt Associates Elin Eliasson, Simon Söderholm, Fredrik Haräng, Aleksander Källkvist och Sofia Tångelin och Counsel Rolf Larsson (konkurrensrätt).

Skriv ut