14 maj 2013

G&D biträder vid Akelius obligationsemission

G&D biträder vid Akelius emission av obligationer till ett värde av 300 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor.

Det privata bostadsfastighetsbolaget Akelius Fastigheter AB (publ) har emitterat svenska obligationer till ett värde av 300 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till institutionella investerare. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och hittills har totalt 720 miljoner kronor emitterats. Obligationslånet är sedan tidigare upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team som bestått av delägarna Mikael Borg och Marcus Johansson samt de biträdande juristerna Fredrik Eklund och Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut