26 oktober 2015

G&D biträder vid Bayports obligationsemission

G&D biträder vid Bayports emission av obligationer till ett värde av 1,1 miljarder kronor

Bayport Management Ltd har emitterat svenska obligationer till ett värde av 1,1 miljarder kronor. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationerna emitterades inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor. Obligationslånet är Bayports femte svenska obligation och kommer likt tidigare obligationslån att noteras på företaggsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB och DNB Markets med ett team som bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut