23 mars 2017

G&D biträder vid Bayports obligationsemission

G&D biträder vid Bayports emission av obligationer till ett värde av 1,1 miljarder kronor

Bayport Management Ltd har emitterat svenska obligationer till ett värde av 1,1 miljarder kronor. Emissionen riktades till svenska och utländska investerare. Obligationerna emitterades inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet är Bayports sjätte svenska obligation och kommer likt tidigare obligationslån att noteras på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB och DNB Markets med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Evelina Lund.

Skriv ut