27 september 2013

G&D biträder vid eTRAVELi:s obligationsemission

G&D biträder vid eTRAVELi:s, ett bolag ägt av Segulah IV L.P., emission av obligationer till ett värde av 80 miljoner euro inom en ram om 120 miljoner euro.

Bolaget eTRAVELi AB (publ) som huvudsakligen bedriver resebyråverksamhet online har emitterat obligationer till ett värde av 80 miljoner euro med möjlighet att emittera ytterligare 40 miljoner euro om vissa finansiella mått är uppnådda. Bolaget, som är ett portföljbolag till private equity fonden Segulah IV L.P., har säkerställt emissionen genom vissa aktiepanter och panter över internlån. Emissionen var en private placement riktad till svenska institutionella investerare. Obligationen kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm.

G&D har biträtt bolagets finansiella rådgivare Nordea Bank AB (publ) och Pareto Securities AB med ett team som letts av delägaren Mikael Borg biträdd av delägare Candra Torebring samt de biträdande juristerna Olle Asplund, Adrian Della Morte Pålstam, Richard Ramberg och Marcus Karner.

Skriv ut