19 februari 2013

G&D biträder vid Studsviks obligationsemission

G&D biträder vid Studsviks emission av obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor

Det noterade bolaget Studsvik AB (publ), vars primära verksamhet är kvalificerade tjänster inom avfallshantering, teknik- och underhållstjänster samt driftsoptimering till den internationella kärnkraftsindustrin, har emitterat svenska obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationen kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm.

G&D har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team som bestått av delägaren Mikael Borg samt de biträdande juristerna Adrian Della Morte Pålstam och Richard Ramberg.

Skriv ut