14 maj 2013

G&D biträder vid West Air Europes obligationsemission

G&D biträder vid West Air Europes emission av obligationer till ett värde av 500 miljoner kronor inom en ram om 700 miljoner kronor.

Det Göteborgsbaserade flygfraktsbolaget West Air Europe AB (publ), med verksamhet i större delen av Europa, emitterade den 8 maj 2013 svenska företagsobligationer till ett värde av 500 miljoner kronor med möjlighet att emittera ytterligare 200 miljoner kronor om vissa villkor är uppfyllda. Emissionslikviden används till refinansiering av merparten av koncernens tidigare skuldsättning, förvärv av tidigare leasade flygplan samt till expansion. Emissionen genomfördes genom en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationerna är säkerställda, bland annat genom panter i koncernens flygplansflotta. Obligationerna kommer att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm.

G&D har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Öhman AB med ett team som bestått av delägarna Mikael Borg, Johan Josjö och Krister Skoog samt de biträdande juristerna Sara Rastner, Fredrik Eklund, Adrian Della Morte Pålstam och Oscar Anderson.

Skriv ut