10 december 2015

G&D biträder vid West Atlantics obligationsemission

West Atlantic AB (publ) har placerat en emission av seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 850,000,000 kronor (med en ram om 1,350,000,000 kronor). Nästan 100 institutionella och privata investerare från alla de nordiska länderna samt Storbritannien och Kontinentaleuropa deltog och emissionen blev kraftigt övertecknad. Obligationslånet är bolagets andra svenska obligationslån. Obligationerna kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt West Atlantic och dess finansiella rådgivare Pareto Securites AB med ett team som bestått av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson. 

Skriv ut