25 juni 2015

G&D har biträtt ABG, Handelsbanken och Morgan Stanley i Pandox börsnotering

G&D har biträtt ABG, Handelsbanken och Morgan Stanley i samband med noteringen av Pandox AB:s B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa, med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer. Pandox hotellportfölj består av 104 hotell i det övre mellanpris- och högprissegmentet med sammanlagt 21 969 hotellrum i åtta länder. Den 31 mars 2015 uppgick marknadsvärdet på Pandox fastigheter till 27 miljarder SEK. Priset i erbjudandet motsvarar ett marknadsvärde på samtliga aktier i Pandox om 15,9 miljarder SEK.
G&D:s team har bestått av Dick Lundqvist, Bob Johanson, Krister Skoog och Pär Johansson.

Skriv ut