10 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträdde ÅF AB (publ) vid dess förvärv av LeanNova Engineering AB

ÅF AB har förvärvat samtliga aktier i LN Management AB och dess rörelsedrivande dotterbolag LeanNova Engineering AB.

ÅF AB är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom förvärvet av LeanNova Engineering AB, med cirka 200 anställda i Trollhättan, Göteborg, Coventry och Shanghai, bildar ÅF AB och LeanNova Sveriges ledande och mest kompletta leverantör av utvecklingstjänster till fordonsindustrin. LeanNova kommer att ingå i ÅF ABs division "Technology" och kommer att utgöra en viktig grund för fortsatt utveckling av verksamheten inom produktutveckling för fordonsindustrin.
G&D:s team bestod av Partner Carl Westerberg med biträde av Associate Fredrik Francke-Rydén.

Skriv ut