26 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträdde Africa Oil Corp. vid Africa Oils riktade nyemission av aktier om 125 miljoner USD

Africa Oil har emitterat aktier i en riktad nyemission (en s.k. private placement) om 125 miljoner USD

Africa Oil Corp. offentliggjorde den 12 och 13 februari 2015 en riktad nyemission om 125 miljoner USD. Bolaget har i anledning av den riktade nyemissionen den 20 februari 2015 publicerat ett upptagande till handel prospekt avseende de nya aktierna. Bolaget har emitterat totalt 57 020 270 nya aktier i den riktade nyemissionen vars slutförande offentliggjordes 23 februari 2015.
Gernandt & Danielsson har biträtt Africa Oil Corp. med ett team som bestått av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut