19 oktober 2021

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingående av hållbarhetslänkade lånefaciliteter

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingåendet av nya lånefacilitetsavtal om 880 respektive 350 miljoner kronor, med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och AB Svensk Exportkredit (publ). Avtalen är länkade till särskilt utvalda hållbarhetsindikatorer där uppfyllande av fördefinierade hållbarhetsmål påverkar räntevillkoren positivt på årsbasis. De utvalda hållbarhetsindikatorerna avser dels koncernens koldioxidutsläpp i förhållande till nettoomsättning och dels en procentuell minskning av arbetsplatsolyckor i förhållande till nettoomsättning. Lånefacilitetsavtalen har upprättats i enlighet med principerna för hållbarhetslänkade lån (eng. Suststainability-Linked Loan Principles) som givits ut av APLMA, LMA och LSTA.

Fasadgruppen Group AB är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal och erbjudandet består i energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak, till den nordiska marknaden. Bolagets huvudsakliga kunder inbegriper fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen Group AB (publ) med ett team bestående partner Sofie Viktorsson och associate Camilla Hedner.

Skriv ut