10 oktober 2014

Gernandt & Danielsson biträdde Fidim vid försäljningen av Rottapharm|Madaus group till Meda

Det internationella specialty pharmaföretaget Meda har förvärvat Rottapharm|Madaus group, ett italienskt bolag som ägdes av familjen Rovati, för en köpeskilling om 21,2 miljarder kronor (2,275 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. 

Köpeskillingen bestod av 15,3 miljarder kronor (1,643 miljarder euro) kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde motsvarande 3,3 miljarder kronor (357 miljoner euro) samt en ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6 miljarder kronor (275 miljoner euro) som kommer att erläggas i januari 2017. Efter transaktionen äger familjen Rovati 9% av Meda.

Gernandt & Danielsson var juridisk rådgivare till Fidim S.r.l och familjen Rovati (som äger Fidim). Gernandt & Danielssons team inkluderade Partner Carl Westerberg och Senior Associate Leo Lee.

Skriv ut