14 februari 2018

Gernandt & Danielsson biträdde Geely vid dess förvärv av Cevian Capitals aktier i AB Volvo

Gernandt & Danielsson biträdde Geely vid ingående av avtal avseende förvärv av 88,47 miljoner A-aktier och 78,77 miljoner B-aktier i AB Volvo från Cevian Capital, vilket motsvarar ca 8 procent av aktierna och ca 15 procent av rösterna. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd.

Gernandt & Danielssons team bestod av Partners Fredrik Palm, Candra Torebring, Niclas Rockborn och Rolf Larsson, Senior Associate Olle Asplund samt Associates Karin Källström och Christopher Escalante. 

Skriv ut