23 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträdde Lundin Gold Inc.

Lundin Gold Inc. har emitterat s.k. Subscription Receipts, inklusive svenska s.k. "Euroclear Subscription Receipts" i samband med finansiering av Lundin Golds förvärv av Fruta del Norte Gold Project och därefter har Lundin Gold noterats på Nasdaq Stockholm

Efter att villkoren för fullgörandet av förvärvet har uppfyllts har samtliga emitterade Subscription Receipts (motsvarande ett värde om 200 miljoner CAD) omvandlats till aktier i Lundin Gold. Bolaget offentliggjorde 25 november 2014 att de totala intäkterna (brutto) från erbjudandet uppgick till 240 miljoner CAD. Lundin Golds aktier handlas sedan 19 december 2014 på Toronto Stock Exchange och sedan 22 december 2014 på Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt Lundin Gold med ett team som bestått av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut