10 januari 2022

Gernandt & Danielsson biträdde Neqst vid dess investering i Netlight

Neqst har förvärvat en minoritetsandel av Netlight Consulting AB (publ) i samband med en omorganisation av bolaget.

Netlight är ett IT-och managementkonsultbolag som sysselsätter över 1 700 personer på kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Zürich och Amsterdam.

G&D biträdde Neqst med ett team huvudsakligen bestående av partner Carl Westerberg, senior associates Mikael Bolling (finansiering) och Rasmus Perdahl samt associates Joel Ståhl, Erik Källman (finansiering) och Kajsa Sundklev (finansiering).

Skriv ut