4 maj 2018

Gernandt & Danielsson biträdde Nobina vid överlåtelsen av Swebus Express till FlixBus

Gernandt & Danielsson biträdde Nobina AB vid överlåtelsen av expressbussföretaget Swebus Express AB till Flixbus Sverige AB för en köpeskilling om 10,2 miljoner EUR. Försäljningen omfattar Swebus kommersiella verksamhet, varumärke och majoriteten av fordonsflottan. FlixBus Sverige AB tillträdde aktierna den 2 maj 2018 i samband med att avtalet undertecknades. I tillägg till detta överlåts bussar till ett värde av 1,9 miljoner EUR till köparen från Nobina Fleet AB.

Swebus bedriver interregional expressbusstrafik och verksamheten omfattar cirka 10 000 avgångar per vecka och drygt 1,5 miljoner resenärer årligen. Nobina är Nordens största operatör avseende kollektivtrafik med buss och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av Partners Carl Westerberg och Gustav Skogö Nyvang samt Senior Associate Oscar Anderson.

Skriv ut