10 oktober 2014

Gernandt & Danielsson biträdde säljarna av Corvette Pharmaceutical Services Group till Recipharm

CDMO-företaget Recipharm AB har förvärvat det Milanobaserade Corvette Pharmaceutical Services Group (Corvette) från den italienska riskkapitalkoncernen LBO Italia Investimenti s.r.l. 

Transaktionen värderar Corvette till ett enterprise value om 120 MEUR (1,1 miljard SEK) och den preliminära köpeskillingen på cirka 100 MEUR betalades till hälften kontant och till hälften genom en konvertibel. 

Gernandt & Danielsson var juridisk rådgivare till LBO Italia Investmenti och övriga säljare. Gernandt & Danielssons team inkluderade Partners Krister Skoog och Carl Westerberg.

Skriv ut