23 februari 2015

Gernandt & Danielsson biträdde ShaMaran Petroleum Corp. vid ShaMarans företrädesrättsemission om ca 75 miljoner CAD

ShaMaran Petroleum Corp. har emitterat aktier i en företrädesrättsemission om ca 75 miljoner CAD på Nasdaq First North och TSX Venture Exchange

ShaMaran Petroleum Corp. offentliggjorde den 15 oktober 2014 en företrädesrättsemission om cirka 75 miljoner CAD för bolagets aktieägare som innehar aktier på Nasdaq First North samt TSX Venture Exchange. Bolaget har vidare publicerat prospekt rörande företrädesemissionen. Bolaget har emitterat totalt 713 308 912 aktier i företrädesrättsemissionen vars slutförande offentliggjordes 10 februari 2015.
Gernandt & Danielsson har biträtt ShaMaran Petroleum Corp. med ett team som bestått av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut