1 december 2020

Gernandt & Danielsson biträdde Sinch vid dess riktade nyemission samt vid större aktieägares försäljning av aktier till en fond förvaltad av SB Management

Gernandt & Danielsson biträdde Sinch i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat book building-förfarande genom vilket Sinch tillfördes cirka 3,3 miljarder kronor. Nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen. Dessutom tecknade en fond förvaltad av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank Group Corp, aktier i nyemissionen. I samband med nyemissionen, och i syfte att möta den starka efterfrågan, sålde vissa större aktieägare, inklusive flera medgrundare, befintliga aktier i bolaget till SB Management, innebärande att SB Management kommer att äga cirka 10,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen och försäljningen.

Gernandt & Danielssons team bestod av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Erik Svärd och Associate Ludvig Berglönn.

Skriv ut