4 december 2015

Gernandt & Danielsson biträdde underwriters i samband med Camurus börsintroduktion

Gernandt & Danielsson har biträtt Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets i samband med noteringen av Camurus AB (publ) (”Camurus”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Priset i erbjudandet fastställdes till 57 SEK per aktie. Erbjudandet bestod av totalt 12 813 937 aktier, inklusive en övertilldelningsoption om 1 671 383 aktier, motsvarande ett totalt värde av erbjudandet om 730 MSEK.
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i erbjudandet.
Gernandt & Danielsson biträdde Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners med ett team bestående av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Pär Johansson samt Associate Aleksander Källkvist.

Skriv ut