9 oktober 2015

Gernandt & Danielsson biträdde underwriters i samband med CLX Communications börsintroduktion

Gernandt & Danielsson har biträtt Carnegie och Handelsbanken Capital Markets i samband med noteringen av CLX Communications AB:s (publ) (”CLX”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet bestod av en försäljning av 12 545 711 befintliga aktier motsvarande 38,7 procent av det totala antalet aktier i CLX och riktade sig till både svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. Det slutliga priset i erbjudandet fastställdes till 59 SEK per aktie, vilket resulterar i ett marknadsvärde om 1 914 MSEK. För att täcka eventuella övertilldelningar har de säljande huvudaktieägarna utfärdat en övertilldelningsoption. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet cirka 44,4 procent av det totala antalet aktier i CLX.

CLX är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att säkert och kostnadseffektivt skicka affärskritisk information till kunders och anställdas mobiler.

Carnegie och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i erbjudandet.

Gernandt & Danielsson biträdde Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners med ett team bestående av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee samt Associate Aleksander Källkvist.

Skriv ut