26 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträdde underwriters i samband med Hoist Finance börsintroduktion

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker, med verksamhet inom förvärv och förvaltning av förfallna fordringar i åtta länder runt om i Europa samt inlåningsverksamhet i Sverige. Bolaget specialiserar sig på förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet som härrör från internationella banker och andra finansiella institut.

Börsintroduktion, utgörandes av nyemitterade aktier och försäljning av befintliga aktier, väckte stort intresse både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Carnegie och Morgan Stanley agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Citigroup agerade Joint Bookrunner. Davis Polk & Wardwell London LLP var legala rådgivare till Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners avseende amerikansk och engelsk rätt.
Gernandt & Danielsson biträdde Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners genom ett team lett av Partner Carl Westerberg och Senior Associate Leo Lee.

Skriv ut