10 november 2021

Gernandt & Danielsson biträdde vid Heimstadens emission av hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträdde vid Heimstaden AB:s (publ) emission av hybridobligationer till ett värde om 300 miljoner euro.

Emissionslikviden är avsedd att användas för refinansiering av en bryggfinansiering med avseende på förvärvet av vissa egendomsportföljer från Akelius samt för generella företagsändamål.

Heimstaden har åtagit sig att notera de nya hybridobligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolaget med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Mikael Bolling och associate Sebastian Sandén.

Skriv ut