10 november 2021

Gernandt & Danielsson biträdde vid Heimstadens emission av obligationer om 400 miljoner euro

Gernandt & Danielsson biträdde vid Heimstaden AB:s (publ) emission av obligationer om 400 miljoner euro, inom ett rambelopp om 700 miljoner euro.

Emissionslikviden är avsedd att användas till investeringar i Heimstaden Bostad AB samt för generella företagsändamål.

Heimstaden har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolaget med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Mikael Bolling och associate Sebastian Sandén.

Skriv ut