24 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder Abingworth LLP och MVM Life Science Partners LLP vid investering i läkemedelsbolaget Wilson Therapeutics AB

Investeringsfonderna Abingworth LLP och MVM Life Science Partners LLP har tillsammans med befintliga investeraren HealthCap genomfört en initial investering genom emission av preferensaktier och förvärv av befintliga aktier i läkemedelsbolaget Wilson Therapeutics AB som en första av tre planerade investeringar i bolaget.

Den totala emissionslikviden tillsammans med återstående planerad investering uppgår till USD 40 000 000 (260 miljoner kronor). I och med investeringen blir Abingworth och MVM tillsammans med HealthCap bolagets huvudinvesterare, vilka i samband med investeringen även köpte ut en av de tidigare större aktieägarna i bolaget.

Wilson Therapeutics bildades 2012 och är ett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya behandlingar för Wilsons Disease, en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar ungefär 1 av 15 000. Kapitalanskaffningen genomförs för att finansiera fortsatt produktutveckling, klinisk prövning och kommersialisering av bolagets produkter.

Gernandt & Danielsson har biträtt Abingworth och MVM med ett team bestående av Partner Dick Lundqvist, Senior Associate Sara Zachrisson samt Associates Cecilia Stridsberg och Marcus Karner.

Skriv ut