9 april 2014

Gernandt & Danielsson biträder ägarna i Ramuddenbolagen

Ägarna i Ramuddenbolagen AB, ett uthyrnings- och tjänsteföretag med fokus på trafiksäkerhetsanordningar i Sverige, Norge och Finland, har ingått partnerskap med IK Investment Partners IK VII-fond.

Ramuddenbolagen och dess dotterbolag tillhandahåller utrustning och tjänster för att öka säkerheten i samband med arbete på och längs väg. Bolaget levererar helhets- eller dellösningar för trafikanordningar inklusive uthyrning av trafiksäkerhetsanordningar (såsom skyddsbarriärer och skyltning), trafikanordningsplaner, utbildningsprogram och service.

Gernandt & Danielsson biträder ägarna i Ramuddenbolagen i transaktionen med ett team som huvudsakligen består av delägaren Mikael Borg och de biträdande juristerna Corinne Ekman, Johanna Lindholm och Erika Olofsson, counsel Rolf Larsson (konkurrensrätt) samt delägaren Andreas Holmqvist och biträdande juristen Sofia Ungh (arbetsrätt).

Skriv ut