4 oktober 2019

Gernandt & Danielsson biträder Akelius vid emission av D-aktier

Gernandt & Danielsson biträder Akelius Residential Property AB (publ) vid dess emission av stamaktier av serie D. Bruttolikviden från emissionen uppgår till cirka 350 miljoner euro. D-aktierna är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag grundat 1994 som sedan starten har vuxit till att omfatta cirka 47 000 lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i attraktiva lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Tyskland, Danmark, Kanada, England, Frankrike och USA.

Gernandt & Danielsson biträder Akelius med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman, Senior Associates Erik Åslund och Philip Rämsell samt Associates Johan Malmsten, Elin Sahlin, Anna Johnsson, Andreas Lexhag och Carl-Johan Lerjefors.

Skriv ut