8 december 2020

Gernandt & Danielsson biträder ALM Equity vid emission av företagsobligationer samt inlösen av dess befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder AML Equity AB (publ) (”ALM Equity”) vid emission av företagsobligationer till ett sammanlagt värde om 600 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer användas för inlösen av ALM Equitys befintliga obligationer samt för allmänna bolagsändamål. ALM Equity avser att ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid ALM Equitys pågående inlösen av dess befintliga obligationer.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen inom fem affärsområden med fristående bolag och varumärken. ALM Equitys stam- och preferensaktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson har biträtt ALM Equity med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam, Senior Associate Pierre Olsson samt Associate Josefin Törnlöf.

Skriv ut