19 mars 2018

Gernandt & Danielsson biträder Altor och Transcom vid Transcom Holding AB (publ):s obligationsemission om EUR 180 miljoner

Gernandt & Danielsson biträder vid Transcoms emission av säkerställda företagsobligationer till ett initialt värde om EUR 180 miljoner, med en fast ränta om 6,5 procent per år, med möjlighet till ytterligare emissioner. Transcom har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera befintlig skuld samt inom den löpande verksamheten, inklusive förvärv.

Transcom Holding AB (publ) är ett holdingbolag inom Transcom-koncernen som ägs och förvaltas av Altor. Transcom-koncernen är verksamt på den globala marknaden för kundtjänster och erbjuder utkontrakterade tjänster inom kundvård, försäljning, teknisk support och kundhantering. Koncernen är verksam globalt och sysselsätter ca 26 500 anställda i ungefär tjugo länder.

Gernandt & Danielsson har biträtt Transcom Holding AB (publ) och Altor med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Maria Klaesson, Camilla Hedner och Simon Wetterholm.

Skriv ut