6 oktober 2017

Gernandt & Danielsson biträder Balco Group AB och Segulah i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Balco Group AB, en ledande leverantör av balkonglösningar i Nordeuropa, har den 6 oktober 2017 tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet aktier motsvarande cirka 69 procent av det totala antalet aktier i Balco efter erbjudandets genomförande (förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Priset har satts till 56 kronor per aktie vilket ger ett börsvärde på 1,2 miljarder kronor.

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö har bolaget vuxit från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en marknadsledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Mer information om erbjudandet och upptagandet till handel finns i prospektet som registrerades och godkändes av Finansinspektionen den 25 september 2017.

Gernandt & Danielsson biträder Balco Group AB och huvudägaren Segulah IV L.P. med ett team primärt bestående av Partner Fredrik Palm samt Associates Karin Källström och Christopher Escalante.

Skriv ut