19 november 2018

Gernandt & Danielsson biträder Balco vid förvärv av TBO-Haglinds

Gernandt & Danielsson biträder Balco Group AB ("Balco") vid dess förvärv av TBO-Haglinds Aktiebolag ("TBO-Haglinds") som är verksamma inom renoveringssegmentet avseende balkongentreprenader i Sverige. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 100 MSEK, dels av en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 20 MSEK. Köpet förväntas slutföras under december 2018.

Gernandt & Danielsson biträdde Balco med ett team bestående av Partners Fredrik Palm (M&A) och Andreas Holmqvist (arbetsrätt), Senior Associate Karin Källström och Associate Camilla Hedner (M&A).

Skriv ut