31 december 2016

Gernandt & Danielsson biträder Baltic Horizon Fund i samband med sekundärnotering på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson biträder Baltic Horizon Fund i samband med sekundärnotering av fondandelar på Nasdaq Stockholm. Fonden är den första alternativa investeringsfonden (AIF) som noteras på Nasdaq Stockholms nya lista för alternativa investeringsfonder (AIF marknaden). Fonden är primärnoterad på Nasdaq Tallin och totalt är 57,264,743 fondandelar nu noterade på Nasdaq Stockholm och NasdaqTallinn.

Baltic Horizon Fund är en fastighetsfond med fokus på centralt belägna kommersiella fastigheter i huvudstäderna i de baltiska länderna. Fonden investerar i fastigheter med långa hyreskontrakt, ofta med nordiska företagshyresgäster. Baltic Horizon Fund noterades på Nasdaq Tallinn den 6 juli 2016 och den 23 december 2016 sekundärnoterade fonden på Nasdaq Stockholm. Baltic Horizon Fund har tillgångar på över 76 miljoner euro och förvaltas av Northern Horizon Capital AS.

Gernandt & Danielsson har biträtt Baltic Horizon Fund med ett team bestående av Partner Nils Unckel, samt Associates Maria Klaesson och Katarina Odelberg. Catella har biträtt som finansiell rådgivare och Sorainen advokatbyrå har biträtt i egenskap av legal rådgivare i Estland.

Skriv ut