10 oktober 2014

Gernandt & Danielsson biträder bankerna vid Gränges börsintroduktion

Gränges AB (publ) (“Gränges” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium, har den 10 oktober 2014 offentliggjort utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Erbjudandet var övertecknat och lockade ett stort intresse, både från svenska och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige och Norge.

Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 42,50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Gränges om cirka 3,2 miljarder kronor. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 2,2 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Carnegie och SEB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerar också Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson är bankernas juridiska rådgivare. Gernandt & Danielssons team inkluderade Partners Fredrik Palm och Carl Westerberg samt Senior Associate Pär Johansson.

Skriv ut