7 februari 2014

Gernandt & Danielsson biträder Betsson

Betsson AB (publ), ett spelbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, förvärvar en privatägd online-spelbolagsgrupp, baserad på Malta, bestående av Oranje Casino, Kroon Casino samt en affiliate-verksamhet. Bolagen är huvudsakligen inriktade mot den holländska marknaden och Kroon Casino har även närvaro i Belgien.

Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling för verksamheten (enterprise value) om 100 MEUR, varav 60 MEUR i Betsson-aktier och resterande 40 MEUR i kontanta medel. Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på utfallet av den förutsedda omregleringen i Nederländerna. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 45 MEUR, vilket innebär en total köpeskilling om högst 145 MEUR. Förvärvet finansieras med eget kapital, egen kassa och ny säkerställd bankfinansiering om upp till 90 MEUR samt är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Gernandt & Danielsson biträder Betsson i transaktionen med ett team som huvudsakligen består av Krister Skoog, Manfred Löfvenhaft, Gustav Skogö och Gabriel Zsiga samt Candra Torebring (finansiering) och Rolf Larsson (EU- och konkurrensrätt).

Skriv ut