23 april 2018

Gernandt & Danielsson biträder BWB Partners och iMPREG koncernen vid CIPP Technology Solutions A/S:s obligationsemission om EUR 30 miljoner

Gernandt & Danielsson biträder vid CIPP Technology Solutions A/S:s emission av säkerställda företagsobligationer till ett initialt värde om EUR 30 miljoner inom ett rambelopp om EUR 50 miljoner. CIPP Technology Solutions A/S har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera befintlig skuld samt inom den löpande verksamheten.

CIPP Technology Solutions A/S är ett holdingbolag i iMPREG koncernen som är en ledande producent av platshärdade och fiberglasförstärkta rör som används vid schaktfri renovering av avloppsrör. Koncernens huvudmarknad är EU och primärt Tyskland, men har även en växande marknad i USA och Kina.

Gernandt & Danielsson har biträtt BWB Partners och iMPREG koncernen med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associates Maria Klaesson och Simon Wetterholm.

Skriv ut