17 maj 2016

Gernandt & Danielsson biträder Castellum vid dess förvärv av Norrporten

Castellum AB (publ) förvärvar samtliga aktier i Norrporten AB (publ) från Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden.

Norrporten är ett av Sveriges större kontorsfastighetsbolag med fastigheter i Sverige och Danmark. Norrportens fastighetsbestånd är beläget på elva geografiska marknadsområden med en totalt uthyrningsbar yta om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett sammanlagt fastighetsvärde omkring 26 miljarder kronor.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 45 miljarder kr och utgörs av lokaler för kontor, butik, lager och industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvadratmeter. Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Gernandt & Danielsson biträder Castellum i förvärvet och vid finansieringen med ett team bestående av Partner Bob Johanson, Partner Carl Westerberg, Counsel Rolf Larsson, Senior Associate Leo Lee, Senior Associate Sara Zachrisson, Senior Associate Daniel Gutman, Senior Associate Henrik Appelqvist, Associate Philip Rämsell, Associate Elin Eliasson, Associate Simon Söderholm, Associate Karin Källström, Associate Erik Svärd samt Associate Sofia Tångelin.

Skriv ut