22 april 2020

Gernandt & Danielsson biträder Catena Media i samband med företrädesemission om 684 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson biträder Catena Media plc (“Catena Media”) i samband med bolagets garanterade företrädesemission av units, bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner, om 684 miljoner kronor. Styrelsen i Catena Media har föreslagit att en extra bolagsstämma ska hållas den 10 juni 2020 för att besluta om den garanterade företrädesemissionen. Ambitionen med företrädesemissionen är att minska bolagets seniora skuldsättning samt att väsentligen minska bolagets finansiella riskprofil, vilket kommer innebära en mer balanserad finansieringsstruktur. Utöver ovan biträder Gernandt & Danielsson bolaget i ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren för bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån.

Catena Media har en ledande marknadsposition inom kundanskaffning online, s.k. lead generation. Bolaget har cirka 400 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Catena Media med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, Senior Associate Jonas Hämälä samt Associates Sara Gannby och Andreas Lexhag.

Skriv ut