16 maj 2016

Gernandt & Danielsson biträder CLX Communications AB (publ) vid dess förvärv av Mblox Inc.

CLX Communications AB (publ) (”CLX”) förvärvar samtliga aktier i det amerikanska bolaget Mblox Inc. (”Mblox”) för en kontant köpeskilling om 117 MUSD (motsvarande cirka 954 MSEK) på skuldfri basis. 

Mblox är en av de största leverantörerna av A2P-meddelandetjänster (Application-to-Person) i världen och är en av pionjärerna inom SMS-industrin. Mblox är, likt CLX Företagsdivision, verksamt inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation där Mblox primära tjänsteerbjudande är dess web-gränssnitt och APIer för operatörsbaserade mobila meddelandetjänster, vilka används för att möjliggöra A2P-meddelandetjänster mellan företag och mobila enheter. De operatörs-baserade mobila meddelandetjänsterna inkluderar både in- och utgående meddelanden, vilket möjliggör för interaktiv tvåvägs-kommunikation.

CLX är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker (Internet of Things, IoT).

Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är finansiella rådgivare till CLX i samband med förvärvet.

Gernandt & Danielsson biträder CLX med ett team bestående av Partners Carl Westerberg (M&A/Capital Markets) och Björn Svensson (Finansiering), Counsel Rolf Larsson (Konkurrensrätt), Senior Associates Leo Lee (M&A/Capital Markets) och Henrik Appelqvist (Finansiering) samt Associates Elin Eliasson (Konkurrensrätt) och Sofia Tångelin (M&A/Capital Markets).

Skriv ut