2 april 2014

Gernandt & Danielsson biträder Crescit Asset Management AB med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder

Gernandt & Danielsson har biträtt Crescit Asset Management AB i samband med dess tillståndsansökan vid Finansinspektionen enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Crescit Asset Management AB fick tillstånd den 2 april 2014 att bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Crescit Asset Management AB är därmed ett av de första fondbolagen i Sverige som beviljas tillstånd att bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt LAIF. LAIF trädde i kraft den 22 juli 2013 och implementerar EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Gernandt & Danielssons team har bestått av delägaren Niclas Rockborn samt biträdande juristerna Nils Unckel, Josefin Ström och Björn Dahlén. Gernandt & Danielsson är en ledande rådgivare till internationella och svenska finansiella företag avseende bl.a. etablerings- och verksamhetsfrågor. Vi har en särskild specialisering inom fondetableringar och kapitalförvaltning, med en särskild kompetens avseende alternativa investeringsfonder.

Skriv ut