27 april 2021

Gernandt & Danielsson biträder Evolution vid förvärv av Big Time Gaming

Evolution Gaming Group AB (publ) offentliggjorde den 12 april 2021 att man ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Australienbaserade Big Time Gaming Pty Ltd för en initial köpeskilling uppgående till motsvarande 220 miljoner euro samt tilläggsköpeskillingar som kan uppgå till högst 230 miljoner euro. Den initiala köpeskillingen och tilläggsköpeskillingarna kommer betalas i kontanter och aktier i Evolution. Förvärvet är villkorat av erhållandet av relevanta myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021.

Gernandt & Danielsson biträder Evolution med ett team bestående av partner Fredrik Palm och senior associate Oscar Anderson.

Skriv ut