9 december 2020

Gernandt & Danielsson biträder Fasadgruppen i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Fasadgruppens aktier togs upp till handel på Nasdaq Stockholm den 9 december 2020. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare att förvärva aktier i bolaget till ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Vid tidpunkten för noteringen hade bolagets aktier ett börsvärde om cirka 2,7 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Fasadgruppen med ett team bestående av Partners Fredrik Palm och Sofie Viktorsson (finansiering), Senior Associates Daniel Sveen och Helena Selander (konkurrensrätt) samt Associate Josefine Jonsson Tepavac.

Skriv ut