2 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder Fitness First Germany vid LifeFit Groups emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Fitness First Germany GmbH vid LifeFit Groups (”LifeFit”) emission av företagsobligationer till ett initialt värde om 40 miljoner euro inom ett rambelopp om 120 miljoner euro. Emissionslikviden har använts för att delvis finansiera förvärvet av smile x och kommer även användas för allmänna företagsändamål. LifeFit avser att först uppta obligationerna till handel på öppna marknaden vid Frankfurt Stock Exchange och därefter ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

LifeFit är en ledande tränings- och hälsoplattform i Tyskland som sammanför olika träningsvarumärken från flera olika segment under samma tak. Det primära varumärket inom LifeFit, Fitness First, tillhandahåller mer än 60 träningsställen med flertalet olika koncept för cirka 235 000 medlemmar. Varumärkesportföljen innefattar även varumärkena ELBGYM, smile X, The Gym Society, Barry’s Bootcamp och träningsapplikationen NewMoove.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fitness First Germany GmbH, LifeFit och dess finansiella rådgivare, Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut