30 juni 2020

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) vid listbytet av dess preferensaktier och efterföljande notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen av stamaktierna erbjöds allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands att förvärva stamaktier i bolaget.

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Genova är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av partner Fredrik Palm, senior associates Gabriel Zsiga och Pierre Olsson samt associate Filip Persson.

Skriv ut