19 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder i en private placement och sekundärnotering av NGEx

Gernandt & Danielsson har biträtt Pareto Securities AB(Sole Bookrunner och Lead Manager) i en private placement av stamaktier i NGEx Resources Inc. uppgående till ca. 210 miljoner kronor. Placeringen riktades till svenska och internationella investerare. Skandinaviska Enskilda Banken AB var Co-Manager i samband med placeringen.

NGEx är ett kanadensiskt mineralprospekteringsbolag som genomför prospektering i Chile, Argentina och Canada med fokus på att utveckla sina sydamerikanska projekt, som inkluderar ett antal stora koppar och guld fyndigheter. NGEx är primärnoterat på Toronto Stock Exchange och en sekundärnotering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm har godkänts i samband med placeringen.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen utgjorts av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Oscar Anderson.

Skriv ut