12 augusti 2020

Gernandt & Danielsson biträder i samband med Clear Channel International B.V.:s erbjudande av säkerställda företagsobligationer om 375 miljoner USD

Gernandt & Danielsson, tillsammans med Davis Polk, biträdde de initiala investerarna i samband med ett US Rule 144A/Regulation S-erbjudande av Clear Channel International B.V. ("CCI"), ett helägt dotterbolag till Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., med ett sammanlagt kapitalbelopp om 375 miljoner USD under dess 6,625% seniora säkerställda obligationer som förfaller till betalning 2025. Obligationerna säkerställs genom garantiåtaganden från vissa av CCI:s befintliga och framtida dotterbolag samt genom pantsättning av aktier och materiella bankkonton i CCI och vissa av dess materiella dotterbolag.

CCI är ett ledande internationellt utomhusreklamföretag verksamt främst i Europa och Singapore. Genom sitt omfattande utbud med teknologibaserade möjligheter levererar CCI innovativa och effektiva marknadsföringskampanjer åt annonsörer inom deras målmarknader.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team lett av Partner Sofie Viktorsson, tillsammans med Partner Mikael Borg, huvudsakligen biträdda av Associates Andreas Lexhag och Jakob Forsell.

Skriv ut