12 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder i samband med rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ramirent Plc

Gernandt & Danielsson har biträtt styrelsen i samband med Loxam S.A.S. rekommenderade offentliga kontanta uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ramirent Plc. Ramirents aktieägare erbjuds 9 EUR per aktie, vilket värderar Ramirent till nära 970 miljoner euro och Nordstjernans aktieinnehav till 197 miljoner euro.

Budpriset innebär en premie om 65,4 procent baserat på Ramirents stängningskurs den 7 juni och 56 procent baserat på Ramirents volymvägda genomsnittskurs under de tre senaste månaderna.

De största aktieägarna i Ramirent, Nordstjernan och Oy Julius Tallberg AB samt Ramirents koncernchef och verkställande direktör och bolagets CFO, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor. Åtagandena representerar tillsammans cirka 31,9 procent av de utestående aktierna och rösterna i Ramirent.

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrningsbolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Nordstjernan är bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat på Nasdaq Helsingfors.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Mikael Borg samt Senior Associate Linnéa Sellström.

Skriv ut