25 augusti 2015

Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen vid offentligt uppköpserbjudande

Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen i samband med bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex med ett värde om 719 miljoner kronor

ICA Gruppen AB ("ICA Gruppen") har den 25 augusti 2015 lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB ("Hemtex") att förvärva samtliga utestående aktier i Hemtex mot ett vederlag om 7,50 kronor kontant för varje aktie. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Hemtex till cirka 719 miljoner kronor. År 2014 omsatte ICA Gruppen cirka 87 miljarder kronor och hade över 19 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, sedan den 8 december 2005. Hemtex aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


Gernandt & Danielsson biträder ICA Gruppen med ett team bestående av Partners Manfred Löfvenhaft och Krister Skoog, Senior Associate Leo Lee samt Associate Aleksander Källkvist.

Skriv ut