24 november 2021

Gernandt & Danielsson biträder ICA-handlarnas Förbund i samband med avyttringen av dess aktier i Amasten

Gernandt & Danielsson biträder ICA-handlarnas Förbund i samband med avyttringen av hela dess innehav om 246 000 000 stamaktier i Amasten Fastighets AB (publ) till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till en köpeskilling om cirka 3 272 miljoner kronor. Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Gernandt & Danielsson biträder ICA-handlarnas Förbund med ett team bestående av partners Manfred Löfvenhaft och Caroline Jägenstedt Wikman samt associate Emelie Ögren.

Skriv ut